MerylPlast

Vývoj a výroba fólií

Stretch hood

Stretch hood je samosmrštitelná vícevrstvá polyetylenová fólie určená na  strojní balení celých palet. Naše fólie stretch hood je vyráběna z nové generace bimodálního post-metalocenního lineárního nízkohustotního polyetylenu. Díky unikátnímu složení a struktuře jde o velice pevnou fólii s velmi vysokou tažností a skvělými optickými vlastnostmi. Fólie stretch hood má vždy tvar hadice a je vyráběna přímo na míru konkrétní aplikace u konkrétního zákazníka.

Stretch hood

Použití stretch hood

Stretch hood se používá výhradně pro strojní balení produktů na paletách, a to bez tepelného smrštění. Pro použití stretch hood je zapotřebí speciální balicí stroj určený výhradně pro tento způsob balení. Stroj automaticky změří výšku balené palety, odvine, odstřihne a na horním konci zataví potřebný kus fólie stretch hood. Takto připravený „pytel“ je následně pomocí čtyř ramen roztažen a navléknut ze shora na zboží na paletě. Navléknutá fólie se díky své tvarové paměti sama smrští do původního rozměru a pevně tak fixuje zboží na paletě. Vzhledem ke své jednolitosti navíc stretch hood výborně chrání zabalenou paletu proti vnějším negativním vlivům – prachu, vlhkosti apod.

Použití stretch hood

Výhody stretch hood

  • vysoká rychlost balení (plně automatický provoz)
  • nízká spotřeba fólie na balenou jednotku (málo následného odpadu)
  • nízká spotřeba energie při balicím procesu (žádné tepelné smršťování)
  • nízké náklady na balení
  • výborný vzhled zabalené palety
  • nízká četnost výměny fólie
  • uplatnění pro všechny druhy výrobků