MerylPlast

Vývoj a výroba fólií

Fólie

Polyetylenové fólie jsou čiré (HDPE fólie lehce mléčně zabarvené), bez chuti a zápachu, odolné vůči mrazu i vysokým teplotám. Jde o obalový materiál navynutý na roli. Polyetylenové (PE) fólie mohou mít různé tvary, parametry a vlastnosti (pomocí přidaných aditiv). Fólie vyrábíme jednovrstvé nebo vícevrstvé. Vícevrstvé fólie jsou složeny z několika mikrovrstev a oproti jednovrstvým fóliím mají řadu výhod.

Plochá fólie v roli

Přednosti vícevrstvých fólií:

 • úspora nákladů/úspora materiálu - pro danou pevnost je potřeba méně materiálu (tenčí fólie)
 • vyšší pevnost fólie (více tenčích vrstev je pevnější než jedna silná)
 • možnost kombinace vlastností (aditiv) - kluznost, UV stabilita, antikoroze apod.
 • úspora drahých přísad (dávají se jen do konkrétních vrstev)
 • ekologické řešení - méně obalů = méně odpadu

Použití fólií

Fólie mají dnes mnoho způsobů použití. V naší společnosti se specializujeme především na výrobu fólií pro průmyslové balení s širokou škálou aplikací. Jedná se o:

 • fólie pro skupinové balení
 • fólie pro balení palet (s tepelným smrštěním i bez něj)
 • fólie pro balení jednotlivých produktů
 • fólie pro další zpracování (laminace, potisk, výroba konfekce, technické fólie apod.)

Tvary fólií

Vyfukovaná fólie má primárně vždy tvar hadice (se sklady nebo bez nich). Z tohoto polotovaru je dále vyráběn finální obalový materiál. Na základě tvarů vyrábíme následující sortiment fólií:

Druhy fólií

Rozměry fólií

Fólie mohou mít různé rozměry a tloušťky. Zde uvádíme rozmezí jednotlivých parametrů:

Šíře (role)*:

150 - 2900 mm

Tloušťka: 18 - 250 μm
Váha role: 15 - 100 kg (paleta max. 500 kg)

*šíře samotné fólie (po rozložení) může být až 7,2 m. Například hadice se sklady šíře 2900 mm - 2 × 2900 mm + 4 × 325 mm (sklady).

Pro konkrétní aplikace se velice často vyvíjí konkrétní obalová fólie s konkrétními rozměry. Záleží na velikosti, hmotnosti a tvaru baleného produktu, způsobu balení (strojní nebo ruční) apod.

Úpravy fólií

Fólie je možné během výroby nebo následně dále upravovat na základě požadavků a potřeb zákazníka. Tyto úpravy dále zvyšují ochranné vlastnosti fólií a jejich přidanou hodnotu. Mezi takové úpravy patří:

 • probarvení (přidáním barviva je možné fólii zabarvit různou intenzitou)
 • potisk fólií (termotransfer nebo potisk až 6 barvami)
 • perforace (mikroperforace, odvětrávací otvory, příčná perforace pro odtrhávání)
 • ionizace (příprava fólie pro následný potisk)
 • UV stabilizace (zvýšení odolnosti fólie proti UV záření = zvýšení životnosti)
 • antikorozní ochrana (fólie obsahuje plynné inhibitory koroze, které chrání balený produkt před rzí)
 • antistatická ochrana (fólie zabraňuje přenosu statického náboje)
 • antiblok (fólie se nelepí sama k sobě)
 • samozhášivost (fólie obsahuje zpomalovač hoření)

Potisk fólie