MerylPlast

Vývoj a výroba fólií

Výrobní technologie (jak se PE fólie vyrábějí)

Polyetylenové fólie (i všechny ostatní obalové fólie) se vyrábějí extruzí (vytlačováním). Za pomocí vyšší teploty a tlaku je původní materiál (plastový granulát) roztaven a přes šnek a matrici nebo vyfukovací hlavu vytlačen do výsledného tvaru. Následuje chlazení (u fólií vzduchem), skládání a rolování.

Vyfukovaní vícevrstvé fólie

V minulosti se používali pouze extrudéry, které vyráběly jednovrstvé fólie. Tzn., že tyto fólie měly v celém svém objemu stejné materiálové složení, homogenní strukturu a shodné parametry. V současnosti se ve stále větší míře využívá tzv. koextruze. Koextruze je technologie, kdy má několik vytlačovacích strojů společnou vyfukovací/vytlačovací hlavu. Takto vyráběné fólie jsou tvořeny několika vrstvami, které se mezi sebou (v rámci jedné fólie) mohou lišit materiálem, strukturou a vlastnostmi. Takto vyráběné fólie jsou, při stejné tloušťce, pevnější než původní jednovrstvé fólie ("Svatoplukovy pruty"). Další výhodou je úspora drahých aditiv i materiálu obecně (aditiva se mohou dát pouze do jedné z vrstev), možnost přesného dávkování jednotlivých materiálů apod.

V rámci výroby je fólie možné dále mechanicky upravovat a dotvářet. Mezi takové úpravy patří:

  • mikroperforace
  • perforace pro odtrhávání jednotlivých přířezů
  • odvětrávací otvory
  • ionizace (pro možnost potisku)
  • potisk

Vyrobené fólie se mohou použít ve formě návinu na dutince (více o fóliích) nebo se dále zpracovávají na konfekci - pytle, sáčky, přířezy (více o konfekci).

V našem výrobním závodě jsou fólie vyráběny vyfukováním s horním odtahem. Vytlačená fólie (hadice) je přetlakem vyfouknuta, chlazena vzduchem a uzavřena mezi odtahové válce. Toto uzavření vytváří z fólie „bublinu“, u které je možné tlakem měnit její velikost. Odtahové válce svou rychlostí také ovlivňují (spolu s velikostí štěrbiny vyfukovací hlavy) výslednou tloušťku fólie. Před válci může být fólie skládána a vytvářet tak hadici se sklady. Na konci výrobního procesu může být pak fólie ionizována, perforována, řezána a nakonec navíjena do rolí.

 Výroba PE fólie