MerylPlast

Vývoj a výroba fólií

Materiál (z čeho se PE fólie vyrábějí)

Polyetylenové fólie (PE fólie) se vyrábějí z granulovaného polyetylenu. Polyetylen, nejpoužívanější polymer na světě, je termoplast (při vyšších teplotách tvárný plast, který se po ochlazení stane pevným), jež vzniká polymerací ethenu. Polymerizace je chemická reakce, při které z malých molekul vznikají vysokomolekulární látky (polymery) s řetězcovou strukturou molekul. Ethen se získává rafinováním ropy nebo zemního plynu, nebo také z hospodářských plodin (kukuřice, brambory apod.).

Granulovaný polyetylen

Pro výrobu fólií se nejběžněji používají:

1. Nízkohustotní polyetylen - LDPE (Low density polyethylene)

Nízkohustotní polyetylen je nejpoužívanějším materiálem pro výrobu polyetylenových fólií. Jde o průhledný a ohebný materiál bez chuti a zápachu s vysokou odolností vůči rázu, olejům a chemikáliím. LDPE je nepropustný pro vodní páry a je velmi dobře svařitelný teplem (velmi vhodný pro výrobu konfekce - pytlů a sáčků). Tepelná odolnost LDPE fólií je od -50 °C až  do 85 °C.

2. Vysokohustotní polyetylen - HDPE (High density polyethylene)

Vysokohustotní polyetylen je vysoce krystalický materiál, což se projevuje jeho „zakaleným“ vzhledem a vyšší „šustivostí“. HDPE má vyšší teplotní odolnost (taví se při vyšších teplotách) a proto je využíván např. při výrobě varných sáčků. Vysokohustotní polyetylen má dobré mechanické vlastnosti (vysoká pevnost a odolnost proti protržení) a je nepropustný pro vodní páry. Při napětí má sklony ke korozi a za přítomnosti mastných kyselin (např. prací prášky) vznikají ve fóliích z HDPE trhliny. Tepelná odolnost HDPE fólií je od -50 °C až  do 110 °C.

3. Recyklát

Recyklát je již minimálně jednou použitý materiál, jehož vlastnosti závisí na jeho „čistotě“. Recyklovaný materiál může být čistý polyetylen různé hustoty, ale také jejich směs navíc s různými nečistotami (aditiva, barviva apod.). Rozhodující je zdroj granulátu – nejkvalitnější recykláty pocházejí přímo z výroby plastů, kde je možné zajistit, aby se do materiálu nepřimíchala žádná další látka ani polyetylen jiné hustoty. Nejméně kvalitní recykláty jsou vyrobené ze směsi průmyslového odpadu (použité fólie, pěnový polyetylen apod.). Takové nekvalitní recykláty se těžko zpracovávají, mají nestálý vzhled a vlastnosti a mohou také zapáchat.

4. Degradabilní materiály

Degradabilní materiály jsou materiály s urychleným rozpadem vazeb. Mohou být biodegradovatelné (kompostovatelné) – rozpadají se působením mikroorganismů – a nebo tzv. OXO plasty – rozpadají se na mikročástice polyetylenu, a to díky OXO aditivu, které se rozpadá vlivem UV záření. Více informací o biodegradabilních fóliích - www.envira.cz.

Uvedené materiály je možné ve větší či menší míře také mezi sebou kombinovat nebo doplnit dalšími (LLDPE, MDPE atd.).