MerylPlast

Vývoj a výroba fólií

Envira

 

Kompostovatelné fólie Envira®

Envira® je privátní značka společnosti TART pro námi vyráběné kompostovatelné fólie. Ty se od běžných fólií liší především v použitých surovinách na jejich výrobu a dále svým "chováním" po skončení životnosti (v rámci odpadového hospodářství).

Kompostovatelný pytel Envira

Vstupním materiálem pro výrobu kompostovatelných (biodegradabilních) fólií je granulát vyrobený z plně obnovitelných zdrojů (kukuřice, brambory, sója), z kterých je získáván granulovaný materiál (polyaktid kyseliny mléčné) s podobnými užitnými vlastnostmi jako klasický polyetylen získávaný s neobnovitelných zdrojů (ropa, zemní plyn).

Největší předností kompostovatelných materiálů je ovšem nulová zátěž pro životní prostředí (po skončení své životnosti). Tyto materiály, na rozdíl od běžných plastů, nijak nekontaminují přírodu nebezpečnými látkami, ale navracejí do půdy důležité živiny. Biodegradabilní materiály Envira® se totiž vlivem mikroorganismů rozpadají na biomasu, vodu a CO2.

Použití kompostovatelných fólií

Kompostovatelné fólie lze použít jako běžné LDPE fólie, ať již ve formě plochých fólií nebo jako konfekci (pytle, sáčky, tašky apod.). Velmi vhodné jsou pro výrobu sáčků a pytlů na bioodpad (kompostují se spolu s obalem).

Více informací o kompostovatelných materiálech najdete na www.envira.cz.