MerylPlast

Vývoj a výroba fólií

Přísady (aditiva)

Polyetylen (i ostatní polymery) se zpravidla nezpracovávají samotné, ale doplňují se přísadami. V případě výroby fólií přísady (neboli aditiva) výrazně ovlivňují finální vzhled a užitné vlastnosti fólií. Díky různým přísadám mohou být fólie:

  • probarvené/barevné – pří výrobě barevné fólie se používají různé druhy barviv (organické, anorganické, s obsahem kovů apod.). Druh použitého barviva, jeho množství (0,1% – 7% z obejmu celkového materiálu) a tloušťka fólie ovlivňují výslednou probarvenost - od lehkého barevného „nádechu“ až po syté probarvení.
  • UV stabilizované – se zvýšenou odolností vůči přímému UV záření, která je zajišťována stabilizátory.
  • nehořlavé – přidáním tepelného stabilizátoru (retardér hoření) se zajistí špatná hořlavost/samozhášivost fólie.
  • antistatické – antistatické vlastnosti fólie zajišťují antistatická činidla, která snižují povrchový izolační odpor (např. saze nebo grafit). Antistatická činidla snižují výskyt statického náboje na fóliích (a snižují tak riziko jeho přenosu na výrobek, např. elektronickou součástku, kterou by tento náboj mohl poškodit).
  • s antiblokem – pro zamezení zvýšené přilnavosti se používá tzv. antiblok. Tato přísada se používá především při výrobě fólií určených pro následnou výrobu konfekce (lepší otevírání sáčků nebo pytlů, odebírání přířezů apod.).
  • kluzné - kluzivo se používá především pro výrobu fólií určených pro konfekci. Takto upravené sáčky a pytle se lépe otevírají (fólie po sobě klouže).
  • antikorozní – přidáním inhibitorů koroze, které se postupně z fólie uvolňují a chrání povrch zabaleného předmětu proti korozi (vytvoří neviditelný ochranný film).

Probarvená antikorozní fólie