MerylPlast

Vývoj a výroba fólií

Nákup nové technologie za podpory EU

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Rozšíření technologického zařízení ve společnosti MERYLPLAST ,s.r.o.“, který je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

V rámci tohoto projektu byly pořízeny linky na vyfukování LD/HDPE fólií a dále zařízení na jejich následné zpracování - výrobu sáčků, vč. recyklace. Díky těmto novým výrobním technologiím zvyší společnost Meryl Plast, s.r.o. svou konkurenceschopnost, rozšíří své výrobní možnosti, a také vznikne 6 nových pracovních míst.

Termín realizace: 2016 - 2017