MerylPlast

Vývoj a výroba fólií

Nákup nové technologie za podpory EU

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Rozšíření technologického zařízení ve společnosti MERYLPLAST ,s.r.o.“, který je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

V rámci tohoto projektu byly pořízeny linky na vyfukování LD/HDPE fólií a dále zařízení na jejich následné zpracování - výrobu sáčků, vč. recyklace. Díky těmto novým výrobním technologiím zvyší společnost Meryl Plast, s.r.o. svou konkurenceschopnost, rozšíří své výrobní možnosti, a také vznikne 6 nových pracovních míst.

Termín realizace: 2016 - 2017


 

Zpracování vedlejšího produktu z výroby PE folií

ve společnosti MERYL PLAST, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.31.5.0/0.0/0.0/22_010/0004487

Výše dotace: 13 945 979,20 Kč

Doba realizace projektu: 9/2022-6/2025

Žadatele je výrobcem průmyslových obalů z PE fólií, při jejichž zpracování vzniká vedlejší produkt. V současné době společnost MERYL PLAST, s.r.o. nedokáže vedlejší produkt z této výroby polyethylenu zpracovat ve 100 % a produkuje tak odpad. Předmětem projektu je proto nákup nových technologií pro technologický proces zpracování vedlejšího produktu z výroby polyetylénu (PE). Novou technologií a procesem bude žadatel schopen veškerý vedlejší produkt z výroby zpracovat zpět do výrobků, tzn. bude uměti zpracovat jakýkoliv typ vedlejšího produktu do finálního výrobku – obalu a nebude docházet k jeho prodeji mimo firmu jako odpad.